13. 03. 2024.

BIOS In-cube


Predstavite svoju ideju kroz BIOS In-cube


Izgradnja kapaciteta u okviru Instituta BioSens za uspostavljanje poslovnog inkubatora zahteva strateški pristup koji kombinuje akademsku ekspertizu sa preduzetničkim resursima. Ovo je poduhvat koji podrazumeva premošćavanje jaza između akademskog istraživanja i preduzetništva u stvarnom svetu. Budući da je cilj stvaranje kulture inovacija i komercijalizacije unutar akademske zajednice, očekivani rezultat dovodi do širih ekonomskih i društvenih koristi.
Institut potpuno razume okruženje i stepen potrebe industrije za inovacijama, te će inkubator imati stabilne osnove za dalji rast i razvoj. Iako Institut poseduje znanja i iskustva u podsticanju preduzetničkog duha, osnaživanju inovativnosti i transfera tehnologija, strateški pristup je neophodan za stvaranje temelja inkubatora.
Naš cilj je okupiti akademsku zajednicu širom Srbije, kako bismo promovisali poslovne mogućnosti u vidu startapova spremnih za globalno tržište. Takođe želimo da povežemo studente sa univerziteta širom Srbije kako bi formirali multidisciplinarne timove za buduće osnivanje startapova koji će se fokusirati na rešavanje problema u domenu “AgTech”-a. Kroz period inkubacije ovih timova započinjemo proces transformacije mentaliteta sa obe strane: profesora sa univerziteta, istraživača zaposlenih u NIO i studenata kao korisnika, i međunarodnog startap ekosistema koji traži timove sa inovativnim idejama i preduzetničkim mentalitetom. Kroz program inkubacije, nazvan “BIOS In-cube”, oni će sarađivati sa iskusnim osobama iz startap zajednice iz Srbije regiona, a na kraju će 10 timova predstaviti svoje ideje na završnoj konferenciji 2024. godine u Srbiji. To će biti put za buduće aktivnosti kako bismo uključili više zainteresovanih strana i univerzitetsku zajednicu usmerili ka kreativnijem okruženju.

Prijava za BIOS In-cube