11. 06. 2023.

Agenda konferencije AgTech budućnost – inovativna poljoprivreda